Om Oscars Minne

 

Oscars Minne idag

Boendet ligger mitt emellan Kärrtorps och Bagarmossens tunnelbanestation och en restid därifrån på 15 minuter till centrala Stockholm. Serafimsystrarna står for det dagliga arbetet och omsorgen. Stiftelsens har en egen läkare som kommer varannan vecka. Pensionärslägenheterna är ca 35 kvm och alla har ett stort badrum och balkong (alt uteplats). På Stiftelsen finns det också sällskapsrum, matsal, bibliotek, hobbyrum samt två kapell, ett katolskt och ett lutherskt. Måltider serveras tre gånger om dagen i den gemensamma matsalen, varav lunch på bestämd tid.
 

Lite historik

Stiftelsen Konung Oscar 1:s Minne grundades av änkedrottning Josefina (1807-76) till minne av hennes gemål konung Oscar I. Drottningen ville att änkorna, efter lägre ämbetsmän och officerare, på ålderns höst skulle få möjlighet att leva ett värdigt liv bland likasinnade. Genom ett arv från sin syster, kejsarinnan Amalia av Brasilien fick drottningen pengar att förverkliga detta. Drottningen gjorde själv skisser till fasad och olika våningsplan och i december 1875 kunde drottningen inviga huset på Björngårdsgatan på Södermalm. På tomten intill hade drottningen tidigare låtit uppföra Josefinahemmet, ett hem for fattiga katoliker. År 1946 planerade SJ att utvidga Södra Station vilket skulle innebära att en del av tomten skulle behöva sprängas bort. (Så blev det dock aldrig). Genom förhandlingar med Stockholms stad lyckades Stiftelsen åstadkomma att staden köpte hela fastigheten och ställde tomten i Bagarmossen till förfogande. Köpesumman räckte precis till att uppföra det hus vi ser idag, som stod klart för inflyttning i maj 1952. De gemensamma utrymmena är till stor del inredda med möbler och andra inventarier från huset på Björngårdsgatan.

 

Här finns mer information

broschyr.pdf STIFTELSEN OSCAR I:S MINNE- då och nu

Historik på Josephinahemmets hemsida

Fotogalleri-utemiljö